కోరపల్లి లో కొండ చిలువ కలకలం

కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట మండలం కొరపల్లి గ్రామంలో కొండ చిలువ కలకలం. ఎక్కడ నుండో వచ్చిన కొండచిలువ జమ్మికుంట మండలం కొరపల్లి…