పట్టణ ప్రగతి సమీక్ష సమావేశాలు

పట్టణ ప్రగతి సమీక్ష సమావేశంలో పాల్గొన్న జమ్మికుంట మున్సిపల్ చైర్మన్ తక్కళ్ళపల్లి రాజేశ్వర్ రావు గారు, కమీషనర్ గారు, కౌన్సిలర్లు పాల్గొన్నారు

పట్టణ ప్రగతి సమీక్ష సమావేశాలు 1

పట్టణ ప్రగతి సమీక్ష సమావేశాలు 2

పట్టణ ప్రగతి సమీక్ష సమావేశాలు 3

పట్టణ ప్రగతి సమీక్ష సమావేశాలు 4

పట్టణ ప్రగతి సమీక్ష సమావేశాలు 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *