మోత్కుల గూడెం కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో ప్యాట రమేష్ అధ్వర్యంలో సమావేశం

Share the news

TPCC Spokes Person Pyata Ramesh | Meeting at Jammikunta | Town Congress Jammikunta | TRS Govt Failure 

ఈ రోజు మోత్కుల గూడెం కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో ప్యాట రమేష్ అధ్వర్యంలో సమావేశం 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    OK No thanks