పోచంపాడులో జరిగే కె.సి.ఆర్. బహిరంగ సభకు వేలాదిగా తరలిన టి.అర్.స్.కార్యకర్తలు

Share the news
తేదీ  10-08-2017

పోచంపాడులో జరిగే కె.సి.ఆర్. బహిరంగ సభకు జమ్మికుంట, వీణవంక, ఇల్లందకుంట, హుజురాబాద్ మండలాల నుండి వేలాదిగా తరలిన టి.అర్.స్.కార్యకర్తలు