పూర్తయిన బీసీ ఓటర్ల గుర్తింపు – జమ్మికుంట లో మొత్తం 8535 బీసీ ఓటర్లు

Share the news
జమ్మికుంట లో మొత్తం 8535 బీసీ ఓటర్లు  

                                                         ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ 14-03-2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    OK No thanks