పట్టణ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో జమ్మికుంట తహశీ ల్దారుకు వినతి పత్రం

Share the news
కరీంనగర్ లో మెడికల్ కాలేజీ నెలకొల్పాలని పట్టణ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో జమ్మికుంట తహశీ ల్దారుకు వినతి పత్రం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    OK No thanks