జమ్మికుoట పట్టణం లో శ్రీ లక్ష్మీ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ కంట్రోల్ రూమ్ (సిటి కేబుల్ ) ను ప్రారంభిoచిన ఆర్థిక మంత్రి  ఈటెల.రాజేందర్

Share the news

కరీంనగర్ జిల్లా : జమ్మికుoట పట్టణం లో శ్రీ లక్ష్మీ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ కంట్రోల్ రూమ్ (సిటి కేబుల్ ) ను ప్రారంభిoచిన ఆర్థిక మంత్రి  ఈటెల.రాజేందర్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    OK No thanks