జమ్మికుంట నగర పంచాయతి సమావేశంలో పాలక వర్గ సభ్యులు ఆమోదించిన తీర్మానాలు

Share the news

జమ్మికుంట నగర పంచాయతి సమావేశంలో పాలక వర్గ సభ్యులు ఆమోదించిన తీర్మానాలు 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    OK No thanks