కీడు సోకిందని వన భోజనాలకు వెళుతున్న మడిపల్లి గ్రామ వాసులు

Share the news
sakshi District Spl 19-11-2012
కీడు సోకిందని వన భోజనాలకు వెళుతున్న మడిపల్లి గ్రామ వాసులు 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    OK No thanks