ఇల్లందకుంట మండల ప్రజా ప్రతినిధులతో సమావేశం నిర్వహించిన జమ్మికుంట రురల్ ci

Share the news
గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు దొంగల బారినుండి,అగ్ని ప్రమాదాల బారినుండి అప్రమతంగా ఉండాలని ఇల్లందకుంట మండల  ప్రజా ప్రతినిధులతో సమావేశం నిర్వహించిన జమ్మికుంట రురల్ ci నారాయణ,s i నరేష్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    Ok No thanks